เกี่ยวกับเรา

บริษัท รอยัล ฮอลิเดย์ จำกัด เป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มากกว่า 20 ปี เราภาคภูมิใจในการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และยึดถือ
“การบริการคือหัวใจ” (Service Mind) เป็นนโยบายหลัก เราพร้อมให้บริการทุกระดับ ให้คำปรึกษาและความรู้ด้านการท่องเที่ยว ทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างเดินทาง หรือหลังเดินทาง ด้วยความอบอุ่น ใส่ใจในทุกรายละเอียดของการเดินทาง บนพื้นฐานราคาที่น่าพึงพอใจ เน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/08731